Opinion

Crypto Spotlight: Feature 9 – With Er. R. Vinothkumar (In Tamil)

கிரிப்டோ ஸ்பாட்லைட்டின் ஒன்பதாவது அம்சம் இங்கே உள்ளது, இன்று எங்கள் விருந்தினர் எர். ஆர்.வினோத்குமார். அவர் தமிழ் பி.டி.சியின் நிறுவனர் மற்றும் இந்தியாவின் தமிழ் பெல்ட்டில் கிரிப்டோவின் திறனைப் பயன்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்.
Opinion

Crypto Spotlight: Feature 6 – With Shalini

In the sixth feature of #CryptoSpotlight, we bring you Shalini, a popular digital content creator who is one of the pioneers in the Indian crypto community tells us about her journey and her thoughts on the current scenario of the crypto industry in India.
Opinion

Crypto Spotlight: Feature 5 (In Hindi) – With Crypto News Hindi

क्रिप्टो स्पॉटलाइट के हमारे पांचवें फ़ीचर में गेस्ट ऑफ ऑनर टीम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि वे पहले मीडिया पोर्टल हैं जो हिंदी में क्रिप्टो उद्योग के बारे में समाचार और अपडेट प्रदान करते हैं।
Opinion

Crypto Spotlight: Feature 4 – With Varun Sethi

The fourth feature of the 'Crypto Spotlight' series is here and today our guest of honor is Varun Sethi. He runs Blockchain Lawyer, a consulting firm that helps people to understand the various legal issues related to blockchain and cryptocurrency in their jurisdiction.
Opinion

Crypto Spotlight: Feature 1 – With Naimish Sanghvi

Presenting 'Crypto Spotlight' - An interview series where we bring these voices exclusively to you. We are extremely excited to roll out the series with our first guest Naimish Sanghvi, founder of Coin Crunch India who is on a mission to spread the truth about crypto and clear all the biased opinions that one has due to lack of right information.
Cryptocurrency

The Chainlink Drama

The recent report on the "Chainlink Fraud" by Zeus Capital has taken the crypto world by storm. LINK is one of the many altcoins that have outperformed Bitcoin this year. This article gives a glimpse of what Chainlink is, its performance this year and the recent report published on it.
CoinDCX News

CoinDCX Monthly Report – June 2020

COINDCX LAUNCHED DCXLEARN, a premier blockchain and cryptocurrency education platform which offers guides and articles, online courses, interactive lectures, and much more. CoinDCX has partnered with with Onfido, a global leader in artificial intelligence for identity verification.
CoinDCX News

ICYMI – AMA with Chromia

We had an amazing power-packed AMA with Chromia Team on June 10th, 7 PM IST. Our Growth lead, Minal Thukral hosted the AMA. Henrik Hjelte, Co-Founder of Chromia, Serge Lubkin, Advisor Chromia and the Chromia community team were present for the AMA.
Opinion

BITCOIN – a hedge against inflation in Covid-19

The virus has led to a crash in the stock markets around the world and oil prices have fallen significantly. However, recently, we saw Billionaire Paul Tudor Jones claiming, “My bet is it will be bitcoin’, as the best inflation hedge.” This news spread like wildfire. Check out our analysis.
Opinion

Crypto Ban? Where is the ban?

CoinDCX has always stood affirmed in its stance of welcoming definitive crypto regulations which will help in setting up a direction for the entire crypto ecosystem in India. We understand the importance of an underlying framework which will help the crypto- community accelerate its expansion.
CoinDCX News

ICYMI: AMA with Harmony Protocol

We had an amazing power-packed AMA with Harmony Team on 3rd June, 10:00 AM IST. CoinDCX’s Head of Marketing and Branding, Ramalingam Subramaniam hosted Sahil Dewan, Co-Founder, Harmony Protocol and Nicholas Kostopoulos, Digital communities, and Market Adoption, Harmony protocol.
CoinDCX News

CoinDCX Partners With Onfido

It gives us immense pleasure to announce our partnership with Onfido, a global leader in artificial intelligence for identity verification and authentication to initiate the automated KYC process. This will help us in onboarding the users’ within 6-minutes while ensuring a diligent KYC protocol.
Listings/Trading Competitions

CHILIZ (CHZ) is now listed on CoinDCX.

We are pleased to announce the listing of the new token Chiliz (CHZ) in our INR market on 12th May 2020. Deposits will begin at 4PM IST in India (12.30pm CEST) and trading will go live at 6PM IST (2.30pm CEST),  with the new trading pair in addition to existing CHZ/BTC & CHZ/USDT pairs on the exchange.
CoinDCX News

RECAP – AMA with Crypto.com

This blog accounts for power packed AMA on our official telegram channel hosted by Ramalingam Subramanian, Head of Marketing at CoinDCX and Eric Anziani, COO, Crypto.com on 28th April, 2020 at 17:00.
CoinDCX News

CoinDCX Monthly Report – May, 2020

CoinDCX has secured a $2.5 million strategic investment led by Polychain Capital along with Coinbase Ventures. CoinDCX partnered with BitGo for its insurance and custodian partner and also conducted 3 trading competitions with a total prize money of INR 13,50,000.
Cryptocurrency

The Role of Institutional Investors in Cryptocurrency Markets

The cryptocurrency battlefield is witnessing an increasing amount of attention being cast from multiple facets: governments, banks and other institutional investors alike. Here we see the impacts these institutional investors are having on Cryptocurrency markers.
Opinion

Impact of Sentiments in Cryptocurrency trading

In today’s world, it is quintessential for companies to know what their customers are talking about their products online, and sentiment analysis helps in the same, that is, to gauge the perception of customers or the general public towards a product or a service.
Cryptocurrency

CBDC – CRYPTOCURRENCIES, CENTRAL BANKS AND THE FUTURE

Cryptocurrency has always been in news since its launch, either due to price volatility, ban or upliftment of the ban. There are multiple notions attached to the use of cryptocurrency - will it replace fiat currencies and reduce demand of central banks’ money?
Cryptocurrency

Is Cryptocurrency market still at a nascent stage?

Bitcoin has garnered immense interest from people around the world in the last decade. But even then, is it comfortable to call the Cryptocurrency markets mature or are they still at a nascent stage.
Cryptocurrency

BTC, USD, USDT – When things destabilize in this love triangle.

BTC, USDT and USD are three currencies of extremely different nature which causes serious discrepancies in their exchange rates with respect to each other due to different demands, decentralization, regulatory restrictions, liquidity, and size of the market.
Listings/Trading Competitions

STPT is now listed on CoinDCX.

We are pleased to announce the listing of the new token Standard Tokenization Protocol (STPT) in our INR market on 5th April 2020 at 6:00 PM(IST). With this listing, STPT will now be available in 4 different markets to trade namely STPT/INR, STPT/BNB, STPT/USDT, STPT/BTC.
Cryptocurrency

Happy Birthday, DCXinsta!

CoinDCX is happy to announce that our little baby DCXInsta is turning one. DCXInsta allows users to buy and sell 160 cryptocurrencies directly with INR.
Cryptocurrency

India Banning Cryptocurrency — Fact or FUD?

The Reserve Bank of India (RBI) recently imposed restrictions on regulated entities like banks from providing services to any individuals or businesses that buy, sell, or trade in cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum.
Cryptocurrency

Earn $25 for every friend you refer!

CoinDCX's latest referral program allows you and your friend to earn 25 USDT each if your friend uses your referral code to sign up and trade worth 5 BTC or above.
Cryptocurrency

CoinDCX celebrates first anniversary!

Today marks our first anniversary and we are just getting started. With DCXinsta, we started a crypto revolution in India and we have come a long way.